Sme vám k dispozícii: predaj@profikuchyne.sk

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu profikuchyne.sk

OMES spol. s r.o.
Divina - Lúky 27
013 31 Divina, Žilina, Slovensko
IČO:47 505 214, DIČ: 2023960994

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 63230/L         

CENY: Uvedené ceny platia len pri objedaní cez tento web!

Pracovná doba

Elektronický a telefonický operátori sú Vám k dispozícii Pondelok - Piatok v čase od 8.00 - 18.00. Tento čas sa nevzťahuje na prevádzku tohto portálu.

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe a na komunikáciu na portáli "profikuchyne.sk" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu"profikuchyne.sk", v súlade so zákonom "č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode".

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 2MB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese:"predaj@profikuchyne.sk", alebo na uvedenej kontaktnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho po predošlom potvrdení  predávajúceho (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje zmenu ceny alebo vlastnosti tovaru pred prijatím kúpnej zmluvy. Uvedené ceny na portáli "profikuchyne.sk" sú iba informatívneho charakteru bez DPH a v mene Euro. Objednávka na portáli "profikuchyne.sk" nie je pre kupujúceho záväzná do mementu, kedy ja táto objednávka duplicitne potvrdená predávajúcim.

Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku stornovať do 24 hodín.

3) Druhy dopravy:

Osobný odber – na adrese, ktorú uvedie predávajúci ako miesto odberu

Zásielka – prepravná spoločnosť TOPTRANS

Dovoz firemným vozidlom

4) Záruka

Poskytujeme záruku právnickým osobám alebo FO, ktoré sú oprávnené podnikať základnú záručnú dobu 12 mesiacov, pokiaľ pri konkrétom produkte nie je uvedené inak.

Kupujúci si môže do kúpiť predĺženú záručnú dobu 12+12 mesiacov alebo 12+24 mesiacov alebo 24+12 mesiacov. Záruka bude uznaná po predložení riadne vyplneného záručného listu spolu s dokladom o kúpe.

4) Záverečné ustanovenia

Všetky ostatné obchodné vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto podmienkach sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý jste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Profesionálne kuchynské centrum, profikuchyne.sk

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2013 do odvolania.